Utmärkelser

UTMÄRKELSER

20 april är det äntligen dags för en livegala igen! Den 1-28 februari kan du nominera dina favoriter. 

Vem kan bli nominerad?

Gästriklands Idrottsgala riktar sig främst till utövare och ledare på seniornivå. För samtliga priser utom Årets idrottsprofil ska finalisterna vara aktiva i en förening i Gästrikland. Arbetarbladet och Gefle Dagblads sportredaktion tar med hjälp av nomineringar fram fyra finalister i varje kategori (förutom årets idrottskvinna och -man som baseras på Sportens 100 bästa-lista). 

Vem kan nominera?

Alla kan nominera till Gästriklands Idrottsgala!

Vem utser vinnaren?

Vinnare i varje kategori utses av jurygrupper bestående av kommunrepresentanter, Arbetarbladet och Gefle Dagblads sportredaktion samt lokala idrottsprofiler.

Priskategorier och kriterier

Priset tilldelas det idrottslag i Gästrikland vars samlade insatser under året lett till resultat eller prestationer utöver det vanliga. Förutom prestation läggs stor vikt vid rent spel, kamratskap och mångfald.

Priset tilldelas den idrottare eller det lag i Gästrikland som har utfört en särskilt imponerande och enastående idrottslig insats – något utöver det vanliga eller förväntade.

Priset tilldelas den person som under en längre tid, med ideellt engagemang och stort hjärta, har gjort skillnad inom idrottsrörelsen i Gästrikland.

Priset tilldelas den ledare i Gästrikland som under idrottsåret visat stort ledarskap både på och utanför idrottsarenan. Ledarskapet, som baseras på delaktighet, glädje, gemenskap och rent spel, bidrar till att utveckla och skapa en bra miljö i den förening där ledaren är verksam.

Priset tilldelas den idrottare som under det gångna idrottsåret varit den mest framträdande i Gästrikland. Baseras på sportens 100-lista.

Priset tilldelas den idrottare som under det gångna idrottsåret varit den mest framträdande i Gästrikland. Baseras på sportens 100-lista.

Priset tilldelas den förening i Gästrikland som har stor betydelse för orten där de verkar och där det är en självklarhet att alla ska ha samma möjligheter att utöva idrott. En förening med tydlig värdegrund som engagerar, främjar jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Priset tilldelas det idrottsarrangemang i Gästrikland som på ett positivt sätt lyft och satt distriktet på kartan. Vid bedömningen läggs stor vikt vid hållbarhet och delaktighet/lokal förankring.

Priset delas ut till den junior i Gästrikland som under året varit framgångsrik i sitt idrottande samt varit en god förebild för sina kamrater. Från det år du fyller 16 och till och med det året då du fyller 20.

Priset tilldelas den person med tydlig koppling till Gästrikland, som under året utmärkt sig och varit en god ambassadör för idrotten i Gästrikland.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Fler priser & stipendier