VARFÖR GALAN ÄR VIKTIG

Idrott är så mycket mer än bara idrott. Därför är det viktigt att den ständigt utvecklas och får det fokus den förtjänar. Det gäller oavsett om det är en av de större idrotterna eller en idrott som få utövar.

En lokal idrottsgala är viktig ur flera aspekter. Här har vi listat några:

  • Lyfta och hylla fantastiska idrottare, ledare, eldsjälar och prestationer
  • Ge våra barn lokala idoler vilket i många fall kan leda till en bättre återväxt till idrotten
  • Visa på bredden och inte bara eliten
  • Lyfta idrotter och idrottare som annars inte får så mycket fokus
  • Skapa en plattform där man kan visa på möjligheter inom idrotten även för dig som inte är elit. För många blir det aldrig en elitsatsning, men intresset för idrotten finns kvar. Då finns möjligheten att bli ledare, domare eller mycket annat inom idrottens värld. Detta vill vi lyfta på galan!